Bøger / faglitteratur / opbyggelig litteratur

Ansigt til ansigt


Beskrivelse


Forfatteren deler ud af den indsigt og erfaringer, han har gjort i mødet med Gud i Jesus, den levende Kristus - som han kender ham fra evangelierne og apostlenes vidnesbyrd, fra gudstjenesten og fra menighedens fællesskab og alene med ham under bøn.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. juni 2010

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 4. juni 2010

Selvom forfatterens forudsætning er mange års virke som præst i folkekirken, er det segmentet af spirituelt søgende mere end almindelige folkekirkekristne, der er målgruppen for denne bog om kristen spiritualitet.

Ole Skjerbæk Madsen er kendt for at prøve den rummelige folkekirkes yderste grænser mod det alternative af. Han arbejder i dag som missionspræst den spirituelt inspirerede kristne organisation Areopagos ligesom han er ankermand i organisationen Mesterens lys, hvor han sætter den kristne som discipel i centrum. Hans sprogbrug og billeder vil skurre voldsomt i konventionelle lutheraneres ører. Han rammer imidlertid en tone, der taler til mange (vel især yngre bymennesker) i religiøst opbrud, og hans forestillinger støder op til mere konventionelle kirkelige kredse fx den omkring natgudstjenesterne. Sprogligt lægger han sig tæt op af det alternative, og inspirationen fra en ortodoks koptisk kristendoms mere fremmedartede forestillingsverden mærkes.

Forfatteren har en lang række bøger bag sig. Alle emnemæssigt indenfor det religiøse og især det mere mystisk kristne.

Forfatteren præsenterer en mystisk, spirituelt inspireret kristendom, som rækker ud mod både folkekirkelige og alternative spirituelle kredse.


Kristeligt dagblad

d. 3. nov. 2010

af

af

Doris Ottesen

d. 3. nov. 2010


Den nye dialog

Årg. 31, nr. 121 (2010)

af

af

Christina Philipstatt

Årg. 31, nr. 121 (2010)