Bøger / faglitteratur / bibliografier


Beskrivelse


Introduktion til den italienske filosof og kommunistleder Antonio Gramsci (1891-1937).

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. nov. 2015

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 25. nov. 2015

Bredt anlagt og kort introduktion til den italienske filosof og kommunistleder Antonio Gramsci, 1891-1937. Henvendt primært til statskundskabsstuderende og andre statsteoriinteresserede, specielt på venstrefløjen.

2/3 af bogen er en omfattende gennemgang af Gramscis liv, hans teorier og betydning for sam- og eftertiden, mens 1/3 er et udvalg af hans skrifter. Gramsci sad fængslet 1926-1937. Her nedskrev han sine teorier om revolutionerne i Europa og USA, samt hvordan han mente de i fremtiden ville komme til at forme sig i forskellige lande. Hans begreber "hegemoni" og "de intellektuelle" kom til at danne skole for statskundskab generelt, hvilket bogen redegør for gennem at opridse hans betydning for eftertiden.

De to universitetsuddannede forfattere redegør kortfattet og letforståeligt for Gramscis uigennemskuelige og svært begribelige tekster. Bogen kan, som serien om statskundskabens klassikere i øvrigt, dels bruges som en appetitvækker til et videre studium, dels som et resume af Gramscis liv og tanker. Gramsci har i flere omgange været genopdaget, fx i 1970'erne af teoretikere fra venstrefløjen og nu altså også i nyere tid.

Gramscis samlede og udvalgte fængselsoptegnelser og bøger om disse udkom 1991-1993. Siden er der ikke udkommet nogen generelt introduktion til Gramsci på dansk.