Bøger / faglitteratur / bibliografier

Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning


Beskrivelse


Det moderne arbejdslivs vilkår har medført en markant stigning i antallet af tilfælde, hvor lønmodtagere rammes af stress. Stress medfører ofte langvarige sygemeldinger eller et fuldstændigt udfald af arbejdsmarkedet, og dette fravær udgør i dag et betydeligt problem. Disse situationer er imidlertid komplicerede at håndtere på det arbejdsretlige plan, bl.a. fordi der på en række centrale punkter hersker usikkerhed om, hvad der overhovedet gælder. Bogen sammenfatter den eksisterende viden på området, bl.a. ud fra lovgivning og retspraksis. Herunder berøres bl.a.: o Begrænsningerne i arbejdsgiverens ledelsesret med henblik på stressfremkaldende forhold, o de arbejdsmiljøretlige regler, o de mulige forløb af en konkret sag - altså stillingen i relation til syge - og andet fravær, opsigelse og afskedigelse samt arbejdsløshedsunderstøttelsen i denne forbindelse, o arbejdsskadesikringsordningen samt o mulighederne for at opnå erstatning, tortgodtgørelse mv. i arbejdsretlig belysning.

Anmeldelser (2)


Danske kommuner

Årg. 41, nr. 8 (2010)

af

af

Knud Aarup

Årg. 41, nr. 8 (2010)


Arbejdsmiljø

Årg. 26 nr. 2 (2010)

af

af

Niels Erik Karkov

Årg. 26 nr. 2 (2010)