Bøger / faglitteratur

Arbejdsgruppens psykologi : det psykosociale arbejdsmiljø


Beskrivelse


Arbejdsgruppens psykologi belyser på en lettilgængelig måde, hvordan indbyrdes relationer, processer og samspil i en gruppe er med til at påvirke miljøet på arbejdspladser. Arbejdsgrupper og team har en stor betydning i dagens arbejdsliv, hvilket har flere årsager. Den voksende kompleksitet i arbejdet kræver et samarbejde mellem medarbejdere med forskellige kompetencer, der kan supplere hinanden. Desuden giver arbejdsgrupper ofte social sammenhæng, fleksibilitet og effektiv problemløsning. Men samarbejdet i en gruppe er ikke altid uden problemer. Arbejdsgruppens psykologi giver den viden om gruppedynamik, som er nødvendig, når man har at gøre med arbejdspladser, hvor der er konflikter, organisatoriske forandringer eller individuelle problemer. Bogen er velegnet til undervisning i arbejdspsykologi, i gruppe- og organisationsudvikling samt på lederuddannelser. Desuden vil den være nyttig for alle, der interesserer sig for arbejdslivets psykologi. I denne reviderede udgave er der især øget fokus på ledelse, grupperoller, forandringer og konflikter.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. feb. 2006

af

af

Carsten Nørby Sørensen

d. 23. feb. 2006

Revideret og opdateret 3. udgave af erhvervspsykologisk grundbog, der kan betragtes som en klassiker på området, og som allerede bruges i undervisningen på mange videregående studier. Bogen er nu på 253 sider. 1. udgave (1983) var på 149 sider, og 2. reviderede udgave fra 1993 var på 183 sider. Og det er nok ikke et tilfælde, at bogen er vokset betragteligt i omfang, da netop det at arbejde i grupper i alle mulige arbejdsmæssige sammenhænge, tænk blot på hele "team-trenden", er blevet stadigt mere vigtigt for de fleste af os. Det er derfor også essentielt at få optimeret de psykologiske aspekter. Den nye udgave har naturligt øget fokus på emner som ledelse af grupper, og de forskellige og måske skiftende roller vi alle indtager i flere grupper, på konflikthåndtering, og på de krav om forandringsvillighed, vi alle møder i større eller mindre grad. Bogen kommer vidt omkring i arbejdspsykologien. Her er emner som gruppeprocesser, det psykosociale arbejdsmiljø, karaktertyper, roller, cheffunktion, møder, information og kommunikation, at håndtere såvel det mangfoldige som det individuelle og "samarbejde og konflikter". Desuden et pædagogisk godt opsummerende afsnit med spørgsmål til bogens emner, der er meget nyttigt til studiebrug. Velstruktureret grundbog, der fortsat er oplagt til studiebrug, og hvis man søger viden om de psykologiske aspekter i fungerende grupper.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Birte Thornæs

d. 18. dec. 2018

De 2 forfattere er lektorer i psykologi v. Socialhogskolan i Göteborg, speciale: personaleuddannelse og organisationsudvikling i den off. sektor. Bogen er skrevet på grundlag af den svenskearb.miljølov, der på væsentlige punkter er bedre end den danske. I et forord redegøres for forskellene. Psykiske erhvervsskader er endnu meget lidt anerkendt - trods deres store betydning forproduktiviteten. Bogen gennemgår arb.grupper; den enkeltes opgave heri, der opfattes forskelligt (rollespil); og hvordan arbejdsledelse kan være mange ting. Dernæst arb.gruppens fremgang ogproblemløsning,' samt hvordan nødvendige ændringer i arb. bedst gennemføres. Til de 6 afsnit har forf. udarbejdet studievejl. Det er en oplagt studiekredsbog, spændende læsning for alle der indgåri et arbejdsteam, god for samarbejdsudvalg. Eftersom det i dag er lettere at skifte sin familie ud end sin arb.plads, finder man det vigtigt, at kanterne slibes af dem, der således tvinges tilsamarbejde. Til selvstudium kræverbogen lidt forudsætninger. De svages muligheder i studiekredsen er nok ikke så store: der er ikke enkle opsummeringer efter afsnittene. Men emnet er aktuelt,bogen er levende skrevet og har oplagt biblioteksrelevans.


Ergoterapeuten

Årg. 56, nr. 17 (1995)

af

af

Gitte Høgedal

Årg. 56, nr. 17 (1995)


Psykolog nyt

Årg. 48, nr. 11 (1994)

af

af

Claus Friche

Årg. 48, nr. 11 (1994)


Ugeskrift for læger

Årg. 155, nr. 40 (1993)

af

af

Bo Netterstrøm

Årg. 155, nr. 40 (1993)


Vendsyssel tidende

d. 14. okt. 1983

af

af

E. Te

d. 14. okt. 1983


Aktuelt

d. 1. sep. 1983

af

af

Ulrik Holmstrup

d. 1. sep. 1983


Arbejdslederen

årg 68, nr 6/7 (1984)

af

af

TS

årg 68, nr 6/7 (1984)


Jyllands-posten

d. 20. sep. 1983

af

d. 20. sep. 1983


Arkitekten

årg 85, nr 22 (1983)

af

af

Bror Westman

årg 85, nr 22 (1983)