Bøger / faglitteratur

Aristoteles


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. feb. 2013

af

af

Else Marie Reedtz Cohen

d. 22. feb. 2013

Retter sig i niveau og indhold mod universitetsstuderende på samfundsfagsstudier, men kan læses af andre interesserede i samfundsfag og oldtidskundskab.

Bogen er udgivet i serien Statskundskabens klassikere. Bøgerne i serien beskriver forfatterskaber, der alle har haft betydning for forståelsen af, hvad politik er. Bogen indeholder en kort biografi, en analyse af Aristoteles' politiske filosofi om statslære og dens betydning og indflydelse på dagens politik. Bogen analyserer og vurderer kritisk Aristoteles' hovedværk Politikken eller Statslære. Aristoteles' andet hovedværk om moral Etikken inddrages i analysen. Analysen omfatter polis, mennesket som politisk væsen, den seksuelle forfatningsmodel og Aristoteles' opfattelse af demokrati og hans indflydelse på andre filosoffer. En stor del af bogen er oversættelse af udvalgte passager fra Politikken. Bogen er grundigt gennemarbejdet, har mange henvisninger og noter og en bibliografi. Bogens forfatter er filolog Mogens Herman Hansen, ledende ekspert i det athenske demokrati og den græske bystatskultur på verdensplan.

Karsten Friis Johansen har skrevet om Aristoteles i Den europæiske filosofis historie, bd. 1. Andre bøger på dansk om Aristoteles er fx Aristoteles, 2002 og Aristoteles gennem tiderne, 2011. Disse omhandler bredt Aristoteles' tanker.

Grundig behandling af Aristoteles' politik og statslære. Kan læses af universitetsstuderende inden for samfundsfag og andre interesserede.