Bøger / faglitteratur / jubilæumsskrifter

Asger Sørensen går på universitetet : skrapbog fra omvæltningerne


Beskrivelse


Udgivet i anledning af 40-året for Asger Sørensens immatrikulering ved universitetet.

Kritisk bog om 10 års forandring i den danske forskningsverden med udgangspunkt i den universitetslov, der blev vedtaget i 2003. For forsknings- og uddannelsespolitisk interesserede.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. jan. 2021

af

af

Martin Minka Jensen

d. 13. jan. 2021

Kritisk bog om 10 års forandring i den danske forskningsverden med udgangspunkt i den universitetslov, der blev vedtaget i 2003. For forsknings- og uddannelsespolitisk interesserede.

Gennem fire kapitler analyseres den organiserede modstand mod universitetsloven fra 2003. Den store underskriftindsamling i 2006-08, historien vedrørende de tre fyringsvarslede pædagogiske filosoffer i 2010, om sagen med en musikprofessors konflikt med sine kollegaer i 2010-12 og endelig om de store uddannelsesreformer 2014-16. Bogens udgøres af tekster om disse emner og er skrevet, da de fandt sted. Strukturen er kapitler, der alle er forsynet med en indledning, der fremlægger forfatterens argument om den erhvervslignende konsekvens af førnævnte lov. Udgivelsen afrundes med en diskussion af forskellige aspekter af videnskabelig anerkendelse og videnskabelighed.

Omfattende analyser og formidling af personlige erfaringer med forsknings- og universitetsverdenen. Den kritiske tilgang til lovgivningen og den konsekvenser gøres levende og relevant. Selve diskussionen om, hvad gode vilkår for forskning og uddannelse kan skabe, er eviggyldig. Bogen vil i høj grad mestendels henvende sig til læsere, der har oplevet universitetsmiljøer.

Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftetForskningens verden og Forskningens verden er to eksempler på udgivelser, der berører samme emnerDansk forskningspolitik efter årtusindskiftet og er to eksempler på udgivelser, der berører samme emner.