Bøger / faglitteratur

At forstå børns tanker : børneinterview som pædagogisk redskab


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. maj 2003

af

af

Boy Olesen (skole)

d. 14. maj 2003

Børneinterview som pædagogisk redskab - dette er bogens undertitel. De mange fejl vi som voksne gør i forhold til børnene, det være sig i skolen eller i institutionen, forsøges beskrevet og begrundet. Fx opfatter børn og pædagoger ofte den samme situation forskelligt og tit kan man spørge, hvor meget forstod børnene egentlig af det der blev arbejdet med? Bogen kommer med et bud på en fremgangsmåde der kan gøre pædagoger i stand til i højere grad at forstå "Barnets verden". Her spiller interviewet en afgørende rolle, som det der kan være med til at stimulere børnenes tankeudvikling, og samtidig give den voksne et større kendskab til den enkelte. Bogens styrke er klart de mange konkrete eksempler der er beskrevet og de meget detaljerede forslag til interviews. Fx bør interviews altid tage udgangspunkt i en for barnet kendt situation eller oplevelse. Desto mere barnet er aktiv i situationen desto større fortrolighed, derfor skal man altid indlede med spørgsmål der sikrer muligheden for at fortælle meget. Bogen forholder sig også til hvordan man skal bruge det man har fået at vide og hvordan man tolker interviewene. Bogen henvender sig til alle der har med børn at gøre såvel lærere som pædagoger, og bogens konkrete stil og det venlige layout gør den meget anvendelig.


Politiken

d. 5. juli 2003

af

af

Per Schultz Jørgensen

d. 5. juli 2003