Bøger / faglitteratur / lærebøger

At lede sygepleje - sygeplejerskens virksomhedsområde


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: I denne reviderede udgave er der tilføjet et særligt fokus på klinisk lederskab. Som følge af Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje af 2016 blev bl.a. klinisk lederskab sat i spil som et nyt og gennemgående begreb i sygeplejerskeuddannelsen. Klinisk lederskab er en væsentlig organisatorisk kompetence inden for sygeplejerskens virksomhedsområde, særligt i forhold til at lede og udvikle sygeplejen, og er derfor højaktuel i en lærebog. I bogen er den studerendes læring i fokus og udmøntes ved, at hvert kapitel indeholder en case, som henleder opmærksomheden på organisatoriske problemstillinger relateret til praksis. Casens problemstillinger er tæt knyttet til teksten, hvorfra svarene kan udledes og lægger op til refleksion. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende på alle semestre af uddannelsen samt til nyuddannede sygeplejersker med følgende centrale nøgleord: klinisk lederskab, organisatorisk kompetence, patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed og implementering.

Indhold

  • Ledelse / Anne Munck

  • Kompetence / af Tine Glasscock og Anni Seerup

  • Sygeplejeprofession og autorisation / Tine Glasscock

  • Delegation / Tine Glasscock

  • Plejeformer og kontaktpersonordning / af Dorte Samson Eldrup og Anne-Marie Schrader

  • Grundlag for klinisk beslutningstagning / Susanne Zielke Schaarup

  • Forløbsbeskrivelser / af Jacob Liljehult-Kristensen og Annette Sommer

  • Accelererede patientforløb / af Dorthe Hjort Jakobsen og Mette S. Jakobsen

  • Pakkeforløb for kræft- og hjerteområdet / Janne Friis Andersen

  • Forløbsprogrammer / Birgitte Danielsen

Se alle (15)

Anmeldelser (3)


Sygeplejersken

Årg. 115, nr. 5 (2015)

af

af

Anna Dorthe Bjerrum

Årg. 115, nr. 5 (2015)