Bøger / faglitteratur til børn

Australien


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. aug. 2004

af

af

Erik Boas Pedersen (skole)

d. 25. aug. 2004

Lande i verden er en relativ ny geografi-serie, der nu er nået til Australien, et emne som har speciel interesse for danskere og jo, der er også en del om Tasmanien. Efter en kort præsentation gennemgås i 6 kapitler, grundigt og med et væld af fakta, brede emner som landskab og klima, befolkning, byen, landbrug, økonomi og industri og endelig miljø, fritid og turisme. En del svære ord gennemgås i ordforklaringen bagest i bogen, hvor man også finder en litteratur- og netadresseliste samt et fyldigt stikordsregister. Udover at præsentere og beskrive de mange fakta antyder teksten, uden at komme med lette løsninger, de mange problemer landet står over for inden for fx miljø, befolkningssammensætning, uhæmmet skovdrift, affolkning, m.m. Derfor udgør teksten et spændende oplæg til et vedkommende arbejde med Australien eller en god indsigt i et lands situation her og nu. Teksten er suppleret med særdeles glimrende og illustrative fotos og en del graf-, kort- og statistikbokse. Desuden indbliksafsnit i de enkelte kapitler, der uddyber og anskueliggør påtrængende, aktuelle problemer. Helt klart den glimrende, aktuelle bog, der kan afløse en del ældre udgivelser fra begyndelsen af 90'erne om emnet. Til selvlæsning og undervisning fra ca. 14 år.Informationer og udgaver