Bøger / faglitteratur

Både frem og tilbage : portræt af Villy Sørensens forfatterskab


Beskrivelse


Indhold: "Erindring og overblik", s. 17-45 [dvs. taler ved VS’s bisættelse af Henning Sørensen og Johannes Riis, nekrologer af Ejvind Larsen, Thomas Bredsdorff, John Chr. Jørgensen og Jørgen Bonde Jensen, samt erindringsessay af Klaus Rifbjerg, "Vindrosen og mig og Villy" (2001)]. Desuden: Lars Handesten, "En sær litteraturhistorie. Om ‘Sære historier’", s. 48-58; Per Stounbjerg, "Om det banale og det fatale i ‘Blot en drengestreg’", s. 59-66; Jørgen Bonde Jensen, "Den narrative skygge i ‘Blot en drengestreg’", s. 67-71; Søren Schou, "De fem legender", s. 72-80; Dorrit Willumsen, "Duo", s. 81-87; Jørn Erslev Andersen, "Kniven i hjertet. Om ‘Ufarlige historier’, især ‘Duo’", s. 88-106; Lasse Horne Kjældgaard, "Handel og vandel. Om ‘Købmanden’", s. 107-17; Lilian Munk Rösing, "Eksistensens glødende inerti. Om ‘Fjenden’", s. 118-25; Anne Birgitte Richard, "Køn og skæbne. Om ‘Romeo og Signe’ i ‘Ufarlige historier’ og ‘Plejedatteren’ i ‘Formynderfortællinger’", s. 126-35; Finn Hauberg Mortensen, "A.E.I.O.U. ‘Et formynderskabs historie’", s. 136-49; Erik Svendsen, "Om at aflede og vildlede med udtryk. En analyse af ‘Skrigeren’", s. 150-58; Jørgen Bonde Jensen, "Chefen og Chefen. Villy Sørensen og Aksel Heltoft", s. 159-60; Flemming Harrits, "Betænkeligheder. Om ‘En fremtidshistorie’", s. 161-69; Marianne Strøm Hansen, "Kunst og essayistik hos Villy Sørensen - set gennem ‘Formynderfortællinger’", s. 170-81; Sven Holm, "Hverdagens poetik. Om ‘Vejrdage’", s. 182-87; Jørgen Bonde Jensen, "Eventyr med måde. ‘Aladdin - og den vidunderlige lampe’", s. 188-90; Suzanne Brøgger & Keld Zeruneith, "Ragnarok før og nu. Om ‘Ragnarok. En gudefortælling’", s. 191-98; Marianne Strøm Hansen, "Når morderen bliver mægler. Om modsætningssammenhængen i ‘Ragnarok’", s. 199-209; Jørgen Bonde Jensen, "Faderen som myte. ‘Den berømte Odysseus’", s. 210-13;
id., "I tid og evighed. Mytens dobbelte karakter i ‘Apollons oprør. De udødeliges historie’", s. 214-19; id., "En grundbog. ‘Historien om Ødipus’", s. 220-23; id., "Villy Sørensens afskedshilsen. Hans ‘55 bagateller’", s. 224-29; id., "Fortolkningens moderne mål og med. Om ‘Digtere og dæmoner. Fortolkninger og vurderinger’", s. 232-43; Steen Nepper Larsen, "At vælge sig selv. Om Villy Sørensens omgang med ‘der Mensch das noch nicht festgestellte Tier’ i ‘Hverken - eller’", s. 244-54; Finn Jacobi, "Nietzscheinspiration. Bogen om Nietzsche", s. 255-63; Isak Winkel Holm, "Konstruktionen af Kafka. Om ‘Kafkas digtning’", s. 264-72; Morten Thing, "Hverken både og eller enten eller. Radikalismen i ‘Mellem fortid og fremtid’", s. 273-82; Henning Goldbæk, "Skuespiller og tilskuer. Om Villy Sørensens Schopenhauerbog i dansk åndsliv", s. 283-94; Kasper Støvring, "Det naturlige værdigrundlag. Kultur- og moralkritik i ‘Uden mål - og med. Moralske tanker’", s. 295-313; Peter Kemp, "Filosofi og politik. Om ‘Seneca. Humanisten ved Neros hof’", s. 314-23; Ebbe Kløvedal Reich, "Det forsømte oprør. Om ‘Oprør fra midten’", s. 324-31; Ole Thyssen, "Midt i dybet. Om Villy Sørensens grundlag for samfund og kunst i ‘Demokratiet og kunsten’", s. 332-42; Per Øhrgaard, "Om ‘Jesus og Kristus’ i lyset af forfatterskabet i øvrigt", s. 343-59 [1999]; Hans Erik Avlund Frandsen, "Balancens filosofi. Om ‘Den frie vilje’", s. 360-68; Klaus Rothstein, "Lad ikke solen gå ned over din vrede. Om humanismen som erindring, kommentar og polemik i ‘På egne veje’", s. 369-76; Peter Fink, "Enten og eller. Villy Sørensens forhold til Søren Kierkegaard", s. 377-87; Henrik Stampe Lund, "Villy Sørensen som debattør. En humanist i velfærdsstaten", s. 388-402; Jon Helt Haarder, "Den store fortvivlede. Om Villy Sørensens dagbøger", s. 404-13. "Bibliografi", s. 428-36.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. nov. 2002

af

af

Søren Brunbech

d. 22. nov. 2002

Knap fyrre forfattere, universitetsfolk og kritikere bidrager til denne bog om digteren, filosoffen og samfundskritikeren Villy Sørensen, der døde i december 2001. De tager udgangspunkt i enkelte værker og tekster, og kommer igennem stort set hele forfatterskabet i kronologisk rækkefølge inden for hovedgrupperne de fiktive værker og de essayistiske. Bidragyderne får god plads til at udfolde deres tolkninger og analyser. Sværhedsgraden varierer, ikke alle indlæg er lige nemme at gå til, og man finder i bogen forskellige tilgange og tolkninger både af forfatterskabet og af det enkelte værk. Men tilsammen giver de mange artikler et vægtigt bidrag til forståelsen af Villy Sørensens komplekse forfatterskab. Villy Sørensens essayistiske forfatterskab er også tolket i Carl Steen Pedersens Midtens vovestykke (2000). Bogen indledes med et udvalg af nekrologer, og afsluttes med en fortegnelse over Villy Sørensens selvstændigt udgivne værker, et udvalg af værker om Villy Sørensen, og dertil et register over omtalte værker og enkelttekster i disse. Med sin tilgang til forfatterskabet gennem de enkelte værker vil bogen være oplagt at ty til, når studerende på gymnasieniveau og opefter skal forsøge at udlægge teksterne.


Berlingske tidende

d. 9. nov. 2002

af

af

Peter Wivel

d. 9. nov. 2002


Politiken

d. 10. nov. 2002

af

af

Bettina Heltberg

d. 10. nov. 2002


Kristeligt dagblad

d. 8. nov. 2002

af

af

Bo Kampmann Walther

d. 8. nov. 2002


Weekendavisen

d. 22. nov. 2002

af

af

Jens Kistrup

d. 22. nov. 2002Informationer og udgaver