Bøger / faglitteratur

Bag nyhederne : værdier, idealer og praksis


Beskrivelse


Sociologisk undersøgelse af dansk nyhedskultur, der giver indblik i hverdagens journalistiske praksis, hvor udvælgelse, prioritering og vinkling af nyheder ofte er præget af interne spil om anerkendelse og prestige blandt journalister.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. okt. 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 21. okt. 2011

For journalister, journaliststuderende og medieforskere.

2. udgave af Bag om nyhedskriterierne fra 2006, som bygger på forfatterens ph.d.-afhandling. Det primære tema er at analysere, hvordan nyhederne prioriteres, og hvad der skaber en nyhed. Bogen angriber emnet fra en teoretisk vinkel, primært Bourdieus begreber "felt" og "habitus". Men den bygger også på en række etnografiske feltstudier på nyhedsredaktioner. Bogen er identisk med 1. udgaven, bortset fra at der er tilføjet et afsnit om journalistuddannelsens udvikling, og spørgsmålet om, hvorvidt det er et håndværk, en profession eller en akademisk disciplin, diskuteres. Uddannelsen sammenlignes med andre landes, hvor praksiselementet ikke er så stort som herhjemme. Med den udvikling, medierne er i, og det fokusskift der har fundet sted henimod de netbårne medier, virker bogen en anelse forældet. Når der fx skitseres en nyhedsdag i Gyngemosens redaktionslokale, hvor der stort set ikke nævnes noget om nyhedsformidling og konvergens i forhold til nettet, så kan det undre, at forfatteren ikke har gennemskrevet dele af den.

Om samme emne udkom sidste år Gravengaard: Journalistik i praksis : valg og fravalg af nyhedsideer. Hvor kommer nyhederne fra, 2009, hvor en uges nyhedsstrøm analyseres kan også ses som et relateret bidrag. Ud over et enkelt afsnit, er bogen identisk med 1. udgave.

Bog, der går bagom nyhederne, og ud fra et teoretisk perspektiv analyserer, hvad der bliver til nyheder - hvordan og hvorfor.