Bøger / faglitteratur

Bag pigtråd : Rom flygtningelejr 1945-48


Beskrivelse


I ord og billeder fortælles om de ca. 9000 tyske flygtninge, der i årene efter besættelsen indespærret i Romlejren ved Lemvig, byggede et samfund op og skabte sig en midlertidig tilværelse gennem arbejde, skolegang, kulturliv, sport m.m.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. jan. 2015

af

af

Dorte Tissot Hansen

d. 19. jan. 2015

Til alle med interesse for flygtninge situationen i Danmark efter 2. Verdenskrig, fortælles her i ord og billeder historien om de tyske flygtninge, der boede i Rom-lejren syd for Lemvig i slutningen af 1940'erne.

Efter en kort præsentation af flygtninge situationen i Danmark ved 2. Verdenskrigs afslutning lægger bogen ud med tre personlige beretninger fra tyske flygtninge, der ankom til Rom-lejren i 1945. Herefter fortælles om Rom-lejrens oprettelse, mens sidste halvdel af bogen primært handler om livet i lejren; hvordan forplejningen, det lokale lejrpoliti, sygepleje, skole, avis og det kulturelle liv fungerede. Der veksles mellem tekst og illustrationer, ligesom der anvendes en del direkte citater i teksten. Noteapparat og litteraturliste bagerst i bogen.

God vekslen mellem illustrationer og tekst, samt en formidling i et alment letforståeligt sprog, giver et fint nuanceret indblik i livet i en af de store danske flygtningelejre i slutningen af 1940'erne.

Opbygning og indhold minder om den måde man i Mennesker bag pigtrådFlygtningelejren i Rom har valgt at beskrive flygtningelejren i Oksbøl på. I 1985 kom som et særtryk af Hardsyssels Årbog Flygtningelejren i Rom, der anvender en del af de samme fotografier, men til forskel fra denne bog er fortalt af en enkelt mand, der var lærer i lejrenOpbygning og indhold minder om den måde man i Mennesker bag pigtråd har valgt at beskrive flygtningelejren i Oksbøl på. I 1985 kom som et særtryk af Hardsyssels Årbog , der anvender en del af de samme fotografier, men til forskel fra denne bog er fortalt af en enkelt mand, der var lærer i lejren.