Bøger / faglitteratur

Mennesker bag pigtråd : flygtningelejren i Oksbøl 1945-1949


Beskrivelse


I februar 1945 strømmede de tyske flygtninge til den af tyskerne anlagte øvelseslejr, Oksbøl, hvor de blev underbragt og forplejet. I maj 1945 overtog den danske regering ansvaret for lejren og dermed underbringelsen og forplejningen. Flygtningene anbragtes efter dengang gældende fremmedlov under tilsyn og bevogtning. Flygtningelejren opretholdtes i 4 år. Der redegøres for de kolossale resurser, der krævedes for periodevis at give op til 35.000 mennesker en tålelig tilværelse inddtil hjemsendelse kunne finde sted.

Anmeldelser (1)


Kristeligt dagblad

d. 19. aug. 2002

af

af

Aage Trommer

d. 19. aug. 2002