Bøger / faglitteratur / indhold: indledning - 1) kort oversigt over tidligere forskning inden for 0-3 årsområdet - 2) aktionslæring og aktionsforskning i vuggestue og dagpleje - 3) samspil og læring i vuggetue og dagpleje - 4) emotionel relatering og modtagelse - 5) dynamisk didaktik i vuggestue og dagpleje

Barnet i centrum : pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje


Beskrivelse


Fremlæggelse af resultater fra forskningsprojektet "Barnet i Centrum". Gennem beskrivelser, cases, teorier og resultater fra projektet, peges på hvordan det pædagogiske arbejde med de 0-3-årige kan varetages.