Bøger / faglitteratur

Basal matematik


Beskrivelse


MATEMATISKE UDTRYK. BRØKREGNING. MÆNGDELÆRE. LIGNINGER. FUNKTIONER I LINEÆRE FUNKTIONER.TRIGONOMETRI. RETVINKLEDE VILKÅRLIGE TREKANTER. POTENSER OG LOGARITMER. EKSPONENTIELLE UDVIKLINGER. POTENSFUNKTIONER . POLYNOMIERFUNKTIONER II. DESKRIPTIV STATISTIK. KOMBINATORIK. SANDSYNLIGHED. STOKASTISKE VARIABLE. FORDELINGER. TEST. MODELKONTROL OG PARAMETERESTIMERING. FORMELSAMLING.