Bøger / faglitteratur til børn / læsebøger

Begreb om dansk : litteratur, sprog og medier. Grundbog


Beskrivelse


Begreb om dansk er en grundbog i dansk der integrerer fagets tre stofområder, litteratur, sprog og medier Bogen anlægger en anvendelsesorienteret tilgang til faget, og igennem ti kapitler gennemgås metodiske greb til arbejdet med at læse, forstå, analysere og fortolke tekster i bred forstand. Der introduceres til mundtlige og skriftlige tekster samt til fiktion og fakta og deres blandingsformer. Begreb om dansk peger på traditionelle typologier inden for tekstgenrerne, og samtidig diskuteres aktuelle og historiske forandringer i teksters form, indhold og brug. Den litterære, sproglige og mediemæssige tilgang anlægges på en bred vifte af teksttyper, og tilgangene supplerer hinanden. Eleverne trænes i hvordan de gennem relevant analyse kan forstå og forholde sig til teksters betydning, anvendelse og virkning. I hvert kapitel er der desuden mundtlige og skriftlige arbejdsopgaver. I tillæg til grundbogen udgives en tekstantologi med arbejdsspørgsmål som integrerer de forskellige tilgange fra grundbogens kapitler. Begreb om dansk er rettet mod hf, men kan også benyttes på de øvrige gymnasiale uddannelser.

Anmeldelser (4)


Dansk noter

Nr. 3 (2009)

af

af

Johan Vedel

Nr. 3 (2009)


Gymnasieskolen

Årg. 92, nr. 17 (2009)

af

af

Niels Martinov

Årg. 92, nr. 17 (2009)


Gymnasieskolen

Årg. 92, nr. 17 (2009)

af

af

Niels Martinov

Årg. 92, nr. 17 (2009)


Dansk noter

Nr. 3 (2009)

af

af

Johan Vedel

Nr. 3 (2009)