Bøger / faglitteratur / filosofiske skrifter

Begrebet Angest


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. juni 2004

af

af

Henrik H. Pedersen

d. 1. juni 2004

Borgens forlag har tilsyneladende virkeliggjort en ny ide med 2. reviderede udgaver af serien Danske klassikere , hvilket kan være udmærket. I denne titel er det de få marginaler, der gør sig gældende. I forhold til 1. udgaven fra 1991 er der i nærværende 2. reviderede udgave kun ganske få ubetydelige ændringer. Det drejer sig om lidt tekstudeladelser på bogens bagside. Den nye udgave har desuden fået ny forside - en portrættegning af Søren Kierkegaard fra 1838, hvilket er klædeligt, og for det tredje har man foretaget en grammatisk korrektion på titelbladet. Overordnet betragtet er serien Danske klassikere et glimrende og gennempålideligt værktøj for studerende og litterært interesserede bl.a. pga. efterskriftet og noteapparat, så har man ikke 1. udgaven, skal man selvsagt have den stående, ellers kan denne udgave undværes.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Arne Rossen

d. 18. dec. 2018

Begrebet Angest udkom første gang i 1844 under pseudonymet Vigilius Haufniensis. Det er et af Kierkegaards mest kendte, men også vanskeligst tilgængelige skrifter. Et solidt kendskab til hansøvrige skrifter såvel som til almen filosofisk, psykologisk og teologisk tankegang vil være en nyttig ballast. Hovedtemaet er undersøgelsen af syndens væsen og muligheden forfrigørelse af ånden(d.v.s. syntesen af sjæl og legeme). Angsten fører iflg. S.K. til afmagt og synd, men gennem 'springet' kan den føre mennesker til religiøsitet, antage nye former og blive en positiv kraft.Fremstillingen er stærkt koncentreret, ofte ledsaget af (forf.s) omstændelige fodnoter, og spækket med græske og latinske sentenser. Udgiverne giver dog med deres omhyggelige noteapparat en godhjælp til forståelsen heraf (men hvorfor gengives de græske vendinger kun i transskriberet form?), og i deres efterskrift giver de nyttige indfaldsvinkler til læsning af værket. - En tekstkritiskudgave af høj kvalitet og etstandardværk i Kierkegaardlitteraturen. Anvendelse som seriens tidligere udsendte Kierkegaardbind Frygt og bæven.


Weekendavisen

d. 10. maj 1991

af

af

Poul Erik Tøjner

d. 10. maj 1991


Litteraturmagasinet Standart

Årg. 5, nr. 3 (1991)

af

af

Lars Erslev Andersen

Årg. 5, nr. 3 (1991)