Bøger / faglitteratur / litteraturanalyser

Begrebet inderlighed i Kierkegaards forfatterskab : den etiske betydning af gudsforholdet og det mellemmenneskelige forhold hos Søren Kierkegaard


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juli 2004

af

af

Jens Hjøllund

d. 9. juli 2004

Denne tematiske læsning i Søren Kierkegaards forfatterskab med fokus på begrebet inderlighed adskiller sig fra hovedstrømmen af nyere værker om SK i kraft af at den hverken læser forfatterskabet historisk, biografisk eller æstetisk. I stedet er der tale om et tekstnært forsøg på at karakterisere og begrebsligt definere et enkelt nøglebegreb med udgangspunkt i en række kierkegaardske kernetekster, primært Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, Begrebet Angest, Kjerlighedens Gjerninger og Sygdommen til Døden. Forfatteren påviser hvordan inderligheden hos SK er givet med selve den etiske opgave at blive sig selv, den enkelte, men at der til forskel fra en pietistisk forståelse, der betoner fromheden og afsondretheden fra verden, er tale om en dobbelt bevægelse der kæder forståelse og handling sammen til en helhed: "Der er en bevægelse indefter, forståelsen, og en bevægelse udefter, handlingen. Disse to bevægelser kædes sammen i den virkeliggjorte inderlighed og bliver derved et og det samme." På trods af at fremstillingen er renset for akademisk jargon henvender bogen sig til læsere med et solidt kendskab til filosofisk/teologisk terminologi. Der er mange gentagelser som ikke i alle tilfælde fremmer forståelsen og undertiden savner man en lidt bredere perspektivering til samtidens romantiske og idealistiske filosofi. Bogen er en omarbejdet version af en prisopgave, udskrevet af Københavns Universitet.


Ugeskrift for læger

Årg. 167, nr. 2 (2005)

af

af

Povl Riis

Årg. 167, nr. 2 (2005)


Præsteforeningens blad

Årg. 96, nr. 11 (2006)

af

af

Knud Hansen, Niels Vincens Grunnet

Årg. 96, nr. 11 (2006)