Bøger / faglitteratur / apokryfer

Thomasevangeliet


Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Arne Rossen

d. 19. dec. 2018

Thomasevangeliet blev sammen med 12 andre - gnostiske - papyrushåndskrifter fundet i Øvre-Ægypten i 1945 og udsendtes 1972-84 i en 12 bd.s kommenteret, engelsk udgave. En komplet dansk udgave er under forberedelse, men allerede i 1959 udsendte Søren Giversen en kommenteret dansk udgave, som den her foreliggende version er en revideret udgave af. Der er forskellige teorier om Thomasevangeliets oprindelse, betydning og forhold til de traditionelle evangelier. Opfattelsen af det som et gnostisk skrift er på retur, og almindeligvis anses det i dag som en udløber af en mundtlig tradition, hvor de enkelte udsagn engang har udgjort som enheder for sig. Disse enheder, de såkaldte logier, er i slægt med tidens visdomslitteratur. Der er profetiske udsagn om 'riget', om 'livet', opfordringer til selverkendelse og - fordybelse og mange, ofte radikale etiske appeller, til tider udtrykt i form af paradokser og med andre billeder end de vante, omend mange af udsagnene kan genkendes fra detraditionelle evangelier. I diverse nyreligiøse værker finder man en vis interesse for og inspiration fra Thomasevangeliet (jfr. f.eks. Jes Bertelsen: Kristusprocessen), og som et (foreløbigt) kildeskrift vil bogen kunne bruges af de 'nyreligiøse' læsere. Oversættelsen er foretaget direkte fra koptisk, men virker mundret og let forståeligt.


Berlingske tidende

d. 19. juli 1990

af

af

Jan Lindhardt

d. 19. juli 1990


Politiken

d. 14. apr. 1990

af

af

F. J. Billeskov jansen

d. 14. apr. 1990


Det fri aktuelt

d. 27. apr. 1990

af

af

Poul Behrendt

d. 27. apr. 1990


Jyllands-posten

d. 12. juni 1990

af

af

Mogens Lindhardt

d. 12. juni 1990


Religionsvidenskabeligt tidsskrift

Nr. 18 (1991)

af

af

Nils Arne Pedersen

Nr. 18 (1991)


Weekendavisen

d. 15. juni 1990

af

af

Værge

d. 15. juni 1990


Kristeligt dagblad

d. 10. apr. 1990

af

af

Mogens M¨uller

d. 10. apr. 1990


Information

d. 20. apr. 1990

af

af

Jens Juhl Jensen

d. 20. apr. 1990


Præsteforeningens blad

Årg. 80, nr. 33 (1990)

af

af

Kresten Drejergaard

Årg. 80, nr. 33 (1990)