Bøger / faglitteratur

Beretninger om danske skibsforlis siden 1970


Beskrivelse


Om de godt 150 søulykker der har ramt den danske handelsflåde fra 1970 til 2009. I bogen beskrives årsagerne hertil, søfolkene og deres arbejdsforhold samt udviklingen indenfor sikkerheds- og redningsteknik.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2009

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 18. dec. 2009

Til videregående søfartsinteresserede.

En grundig researchet og veldisponeret bog om den danske handelsflådes forlis fra 1970 til i dag - i alt 150 søulykker primært inden for coasterflåden. Fremstillingen bygger på arkivalier, aviser, tidsskrifter og interviews og er systematiseret i forskellige temaer fx årsagen til det pågældende forlis. Første del er om temaer af skibsteknisk karakter: lækager, stabilitet, maskintekniske problemer og brand. Anden del centreres om de menneskelige faktorer og indeholder afsnit om blandt andet sikkerhedskultur, navigation og redningsmidler. Alkohol, træthed, sjusk kombineret med uerfarne mandskaber er her ofte fremtrædende forlisårsager. Til sidst sammenfattes væsentlige træk i udviklingen i de sidste 40 års søsikkerhed med fokus på årsagerne til selve forlisene og erfaringer i praktisk anvendelse af redningsmidler. Selv om beskrivelserne af mange af forlisene er dramatisk spændende, så tenderer fremstillingen mere tematiseret søfartshistorie end dokumentardrama. Illustreret med fotos af skibe og personer.

Ingen tilsvarende søfartshistorisk fremstilling om emnet.

Trods dramatiske beskrivelser af mange forlis mere tematiseret søfartshistorie end decideret dokumentardrama. Bogen er grundig, velresearchet og systematisk opbygget efter gennemgående skibstekniske temaer og systematiseret efter faktorer bag forlisene. Derudover sammenfattes på udmærket vis gennemgående historiske træk angående udviklingen i sikkerhedskultur, navigation og redningsmidler.