Bøger / faglitteratur

Beskæftigelsesrettet rehabilitering


Beskrivelse


Beskæftigelsesrettet rehabilitering er en fællesbetegnelse for de mange indsatser, der findes for at hjælpe borgere med at genvinde deres arbejdsevner med fokus både på fysiske, psykiske og sociale forhold. Fordi det danske beskæftigelsessystem har været udsat for så mange gennemgående reformer, bliver der stillet nye krav til de professionelle på området. "Beskæftigelsesrettet rehabiltering" er en bog, der præsenterer lovgivningen og strukturen på området og giver læseren en række værktøjer til at benyttes i praksis. "Beskæftigelsesrettet rehabilitering" henvender sig dermed til professionelle på beskæftigelsesområdet og de studerende på uddannelser med tilknytning til arbejdet med de mest udfordrede ledige.

Informationer og udgaver