Bøger / faglitteratur / ordbøger

Betænkning om opfølgning på Christiania-sagen : betænkning fra Udvalget om Opfølgning på Christiania-sagen


Beskrivelse


Udvalgsbetænkning om forskellige spørgsmål vedrørende ministres afgivelse af korrekte og fyldestgørende oplysninger til Folketinget - spørgsmål, som er rejst i kølvandet på den såkaldte Christiania-sag.