Bøger / faglitteratur til børn

Bevægelseslege til børnehavebrug


Beskrivelse


Forslag til startlege, sanglege, fantasilege, kondilege, stafetlege, boldlege, gulvøvelseslege, førskolelege og afslapningslege for de 3-6 årige. Med beskrivelse af hvilke sanser der aktiveres.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2005

af

af

Betty Folino

2005

Denne bog med bevægelseslege er et fint praktisk arbejdsredskab til det pædagogiske personale i børnehaver. Den indledes med et kort afsnit om børn og bevægelse, hvor balance-, føle-, syns-, høre- og den kinæstetiske sans defineres og der gives eksempler på, hvilke bevægelser, der stimulerer hver sans. Ligeledes forklares begreberne rum- og retningssans, kondition og sanseintegration. Dernæst en række lege, ordnet efter kategori, fx sang-, bold-, afslapnings-, og gamle lege. Til sanglegene er der både tekst og noder. Hver leg beskrives med en kort, trin for trin instruktion, for nogle lege beskrives variationsmuligheder. Legene kræver kun få rekvisitter, disse kan laves af natur- eller genbrugsmaterialer. Ikoner bruges til at vise, hvilke sanser, hver leg stimulerer. Enkle tegninger af glade børn supplerer teksten. Legene findes beskrevet andre steder. Styrken ved denne bog er dens overskuelige opbygning og dens forslag til, hvordan man kan sammensætte et bevægelsesprogram. Indenfor de sidste par år er der kommet flere bøger med bevægelseslege til samme aldersgruppe, fx Hva' ska' vi lege? (04/51), Slangeløb og andre bevægelses- og sproglege (05/20) og Halli Hallo! (03/20). Disse henvender sig bredere, fx til forældre og skoler, og ikke som her specifikt til børnehaver. Bogen er en videreudvikling af en opgave på professionsbacheloruddannelsen i pædagogik.