Bøger / faglitteratur

Bevægende rammer : omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed


Beskrivelse


Antologi som i et historisk, sociologisk og folkesundhedsmæssigt perspektiv har til formål at bevidstgøre om, at de fysiske rammer givet ved byen, infrastrukturen og landskabet, har langsigtede, vidtrækkende konsekvenser for måden, vi fysisk og socialt gebærder os på.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. aug. 2010

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 2. aug. 2010

Bogen har til formål at bidrage med et bedre og mere nuanceret beslutningsgrundlag, før større strukturelle ændringer af by- og landskabsmiljø foretages. Den er således henvendt til eksperter, planlæggere og beslutningstagere samt til den almindelige borger, der vil orientere sig dybere med henblik på deltagelse i samfundsdebatten.

Antologi med afsæt i Syddansk Universitet, så bogen fordrer et vist niveau, men kan bruges bredt. Overordnet giver artiklerne viden om, hvilke strukturelle forhold, der henholdsvis modarbejder og fremmer fysisk aktivitet i hverdagen. Den formidler både teoretisk og empirisk viden. 1. af 8 artikler viser nødvendigheden af "rammende forebyggelse", samt hvordan den kan gribes an uden umyndiggørelse og stigmatisering. Næste kapitel går historisk til værks og viser forskellige faser i urbaniseringen, mens 3. bidrag er en kritisk analyse af moderne byudvikling. Videre i de næste indlæg om bevægelsesvenlig byplanlægning, betydningen af parker og grønne områder, hvilke særlige hensyn overfor børns, kvinders og mænds forskellige behov i forhold til arkitektur, indretning og udformning af fysiske rammer. Endelig et indlæg om friluftsaktivitet i landskabet, hvor det drejer sig om at sikre mangfoldighed, tilgængelighed, samtidig med at man bevarer naturen ved ikke at gøre den overbefolket. Illustrationerne er s/h og generelt lidt små og utydelige.

Ingen tilsvarende ses.

Bogen viser, at fysisk planlægning har vidtrækkende konsekvenser for folkesundheden.Informationer og udgaver