Bøger / faglitteratur / hellige skrifter

Bhagavad Gita


Beskrivelse


Bhagavad Gita betyder Herrens sang, og betragtes som et af hinduismens grundlæggende hellige skrifter.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. maj 2001

af

af

Martin Hjelmborg

d. 2. maj 2001

Dette klassiske gude- og heltedigt, hvis oprindelse fortaber sig i fortidens tåger, udgives her i en opgraderet gendigtning. Mitchells hensigt er at fremhæve digtets almenmenneskelige, tidløse karakter, samtidig med at han søger at gengive noget af digtets poetiske rytme, hvilket der har været set stort på i tidligere oversættelser (på dansk bl.a. Srimad: Bhagavad Ghita, 1984). Det er fantastisk flot poesi med pointer, der rammer dybt den dag i dag, især fordi østlig tankegang og filosofi bliver mere og mere integreret i vores kultur (et aspekt af globaliseringen!), eller som den danske oversætter gør opmærksom på i efterordet, at religion, filosofi og psykologi er tættere beslægtet end vi normalt forestiller os. Den indledende del af digtet er gengivet i prosaform, men den væsentlige del, hvor guden Krishna manifesterer sig for den unge fyrstesøn Arjuna og forklarer ham meningen med og betydningen af alting, den er gendigtet i verseform. Indhold, indføring i digtet i en lang introduktion, om digtets budskab af selveste Gandhi, om den engelske oversættelse og sluttelig om den danske oversættelse. For alle med interesse i emnet, historisk, religiøst, kulturelt eller poetisk.


Berlingske tidende

d. 17. maj 2001

af

af

Kirsten Pruzan Mikkelsen

d. 17. maj 2001


Kristeligt dagblad

d. 16. maj 2001

af

af

Anders Laugesen

d. 16. maj 2001