Bøger / faglitteratur / bibliografier

Bibelske konfigurationer i kunst og kultur


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Teologer og humanister analyserer, hvordan Bibelen indgår i et betydnings-skabende netværk under kulturens overflade og dukker op i konkrete konfigurationer. Bidragene handler om vidt forskellige emner, som litteratur og billedkunst, kogebøger og ledelseslitteratur, musik og drama, rugemødre og sexarbejdere.

Indhold

Reformation og revolution : Bibelens rolle i tidligt moderne politiske transformationer (Bent Holm: Apokalypsens drama : eskatologi og dramaturgi i 1500-1600-tallets protestantiske kroningsritualitet. Thomas Lederballe: I maleriets krop, år 8 : J.-L. Davids sabinerinder mellem bibelreception og politik i revolutionsårenes Frankrig) ; Bibelen i den lutherske ortodoksi : affekter og erfaringer i dannelsen af det moderne subjekt (Sven Rune Havsteen: Markusevangeliets lidelseshistorie i musikken : to tolkninger fra det 18. århundrede. Den pietistiske bibellæser og de helliges hermeneutik : eksegese og formaning i Halle-teologen Rambachs forelæsninger / Kristian Mejrup og Lars Cyril Nørgaard) ; Religionskritik og eksistens : brugen af Bibelen i 1800-tallets litteratur (Iben Damgaard: En Fandens fortælling om Jesus' himmelfart : genskrivninger af nytestamentlige Jesusfortællinger i nattens drømme, mareridt og værtshussnak l Dostojevskijs Brødrene Karamazov. Torsten Bøgh Thomsen: Naturen, min store, hellige Bibel : H.C. Andersen og kristendommen) ; Ironi, absurditet og tvetydighed : Bibelen på postmoderne betingelser (Sofie Kluge: Fortællingens mysterium : Bogstavelighed og ironi i Jorge Luis Borges' "El Evangelio según Marcos". Nils Holger Petersen: Højsangen og Prædikerens bog i Sol går op sol går ned (2015) : en intermedial analyse af Pelle Gudmundsen-Holmgreens opera) ; Identitetspolitikkens æra : bibelbrug i managmentteori og kogebøger ( Jesper Tang Nielsen: Bibelen i erhvervslivet : fra Paulus til konsulentbranchen og tilbage igen. Anne Katrine de Hemmer Gudme: Jakobs linser og Saras brød : reception af Bibelen i bibelkogebøger) ; Grænseoverskridende muligheder : Bibelen og den globaliserede krop (Sigrid la Cour Sonne: Et Exodus for nigerianske sexarbejdere på Vesterbro : metodisk møde mellem etnografen og eksegesen. Den hellige familie anno 2020 : en fortælling om (in)fertilitet i Bibelen, nutidens fertilitetsbehandlinger og Lars Physants forviste alterbillede til Maglebrænde Kirke / Marija Krogh Hjerteholm og Gitte Buch-Hansen) ; Tilsynekomst og materialisering : bibelske fortællinger i moderne æstetisk teori (Lillian Munk Rösing: Malerisk materialisering : om bebudelsen og korsfæstelsen som kunsthistoriske prototyper)