Bøger / faglitteratur

Bisarcio mysteriets opklaring


Beskrivelse


Med støtte i iagttagelser fra romanske kirkebygninger på Sardinien hævder forfatteren, at Thomasevangeliet og dyrkelsen af den opstandne Kristus har haft en fremtrædende plads i den oprindelige kristendom før lidelseshistorien og menneskets syndighed blev kirkens centrale temaer.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. feb. 2005

af

af

Hans Michelsen

d. 8. feb. 2005

Bogen er et forarbejde til en bog med farvefotografier af opstandelseskirkerne på Sardinien. Ved at iagttage en inskription i domkirken i Bisarcio opruller Nordfjeld det, han kalder for Bisarcio mysteriet. Pga. øens isolerede beliggenhed havde de gamle urkirkelige traditioner, der var nedarvet fra apostlene, overlevet. Især Thomasevangeliet nød stor udbredelse, men under magtkampen mellem paven i Rom og den østromerske kirke blev det ikke optaget i Det ny Testamente. Nordfjeld bruger endvidere Thomasevangeliet til at argumentere for reinkarnationstanken, idet Jesus i Thomasevangeliet taler om reinkarnation og karma (illustreret på bogens forside med det buddhistiske livshjul). If. Nordfjeld burde Thomasevangeliet erstatte eller afbalancere Paulus i Det ny Testamente, fordi Thomas bygger på kærlighed i modsætning til Paulus' teologi, der bygger på arvesynd. Endelig behandler en stor del af bogen kirkebyggeriets arkitekturhistoriske betydning på Sardinien. En fascinerende og spændende teori, der endnu mangler videnskabens blå stempel.