Bøger / faglitteratur til børn

Bjerge


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. juni 2005

af

af

Lasse Andersson

d. 23. juni 2005

En ny god bog i serien Geo-emner. I 21 opslag gennemgår bogen de væsentligste områder vedrørende Jordens bjerge. Blandt mange andre temaer beskrives blandt andet: bjergenes dannelse, vulkaner, bjergenes livsformer, vejrforhold, kortlægning og opmåling, bjergfolk, turisme i bjerge, katastrofer og industri knyttet til bjergområder. Afslutningsvis behandler bogen de menneskeskabte trusler mod bjergområdernes sårbare økosystemer. De enkelte opslag består af en afsnitsopdelt brødtekst, gode farvefotos og diverse faktabokse der eksemplificerer opslagets emne. Opslagenes layout virker appellerende og harmonisk. Teksten kan læses fra 13 år, og bogen er meget velegnet til emne- eller projektarbejde i folkeskolen, men den vil uden tvivl også friste til fritidslån. Bag i bogen findes en kort ordliste, litteraturliste med internetadresser og stikordsregister. Vi har nogle titler om bjerge, blandt andre Angela Roystons Bjerge (2004) og Rebecca Stephens Bjerge (2001), men ikke titler der kommer ind på så mange delområder som denne.Informationer og udgaver