Bøger / faglitteratur

Børn der er anderledes : hjernens betydning for barnets udvikling


Beskrivelse


Børnelæger, børnepsykiatere, børnepsykologer og neurologer beskriver mental retardering, cerebral parese, autisme, Aspergers syndrom, dysfasi, dysleksi, DAMP, ADHD, epilepsi, OCD, Tourettes syndrom og migræne.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. juni 2003

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 19. juni 2003

Da 1. udgave af denne udmærkede bog udkom, fik den smukke ord med på vejen af min lektørkollega. Disse er fortsat gældende, og bogen er blevet flittigt benyttet i den mellemliggende periode. Den er skrevet af nogle af landets fremmeste børnelæger, børnepsykiatere, børnepsykologer og neurologer og giver en samlet fremstilling af børn, der er anderledes, fordi de lider af en neurobiologisk udviklingsforstyrrelse, som kan spænde fra svær psykisk udviklingshæmning med svære motoriske forstyrrelser over autisme, epilepsi, DAMP o.m.a. til migræne. Nu foreligger 2. udgave, så det er på sin plads at videregive, hvad der er ændret i forhold til 1. udgaven. Alle kapitler er gennemrevideret og ført videnskabeligt up to date. Der er tilføjet et kapitel om de neurologiske og børneneuropsykologiske undersøgelser, man i dag benytter til at vurdere hjernemæssig abnormitet. Billedmaterialet er udvidet med kliniske eksempler. Der er kommet en ordforklaringsliste bagest, litteraturlisten er opdateret, og sidst men ikke mindst, er der kommet stikordsregister. Målgruppen er fortsat de mange faggrupper, der har kontakt med børn med disse vanskeligheder, studerende og forældre.


Bibliotekernes vurdering

d. 28. maj 1997

af

af

Lars Aagaard

d. 28. maj 1997

Usædvanlig tiltalende samlet fremstilling af et område i udvikling, nemlig forstyrrelser i hjernen, genetisk betingede og tildligt erhvervede, skrevet af erfarne folk, børnelæger, børnepsykiatere, børnepsykologer og neurologer. De har formået at formidle deres viden, så den bliver tilgængelig for interesserede eller berørte voksne, uden at sætte fagligheden over styr. På grund af de mange forfattere og emnernes forskellighed er der mindre, men absolut acceptable udsving i det sproglige niveau. Jeg har kunnet finde gode anvisninger på forståelse og hensigtsmæssig indsats, som gør mig helt tryg ved at bruge bogen til alle med interesse for psykisk udviklingshæmning, motoriske udviklingsforstyrrelser, autisme, sprogforstyrrelser, problemer med opmærksomhed og non-verbal indlæring, herunder forskellige typer af DAMP, samt tics, tvangstanker, epilepsi og hovedpine, alt sammen hos børn. Grundigt beskrevet og med eksempler og relevante diagrammer og skemaer. Der er beskrevet udviklingsmuligheder såvel som behandlingsmuligheder og et bud på fremtiden for de berørte. Endvidere henvisninger efter hvert afsnit til central dansk og engelsksproget litteratur, sjældent ældre end 10 år, hvilket spejler udviklingen i forskningen. Opsætningen er åben og venlig og formidler på fineste vis holdningen i fremstillingen, i lighed med forside og bagsidetekst.


Ugeskrift for læger

Årg. 166, nr. 6 (2004)

af

af

Carsten Obel

Årg. 166, nr. 6 (2004)


Børn & unge

Årg. 28, nr. 36 (1997)

af

af

Lene Fridal Kaslov

Årg. 28, nr. 36 (1997)


Ugeskrift for læger

Årg. 159, nr. 45 (1997)

af

af

Kirsten Lee

Årg. 159, nr. 45 (1997)


Folkeskolen

Årg. 114, nr. 48 (1997)

af

af

Ole-Peter Petersen

Årg. 114, nr. 48 (1997)


Kognition & pædagogik

Årg. 7, nr. 4 (1998)

af

af

Anne Vibeke Fleischer

Årg. 7, nr. 4 (1998)


Information

d. 27. juni 1997

af

af

Jytte Willadsen

d. 27. juni 1997


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 36, nr. 2 (1999)

af

af

Pernille Fortmeier

Årg. 36, nr. 2 (1999)


Læsepædagogen

Årg. 46, nr. 2 (1998)

af

af

Lis Pøhler

Årg. 46, nr. 2 (1998)


Tidsskrift for jordemødre

Årg. 108, nr. 1 (1998)

af

af

Gitte Toft

Årg. 108, nr. 1 (1998)