Bøger / faglitteratur

Børn i vanskeligheder : samarbejde på tværs


Beskrivelse


En række forskere har fulgt børn i vanskeligheder på tværs af deres liv blandt andet i skoler, SFO, specialklasser, familieklasser mm. Der fremlægges eksempler på børnenes perspektiver, hverdagsliv, engagementer og fællesskaber og de voksnes samarbejdsprocesser.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. maj 2011

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 10. maj 2011

Denne artikelsamling henvender sig både til lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre, som professionelt beskæftiger sig med problematikker omkring børn og deres forældre. Bogen vil derfor også være relevant i studiesammenhænge for de samme faggrupper.

Børn lever deres liv forskellige steder og sammen med forskellige børn og professionelle. Derfor er det vigtigt at de professionelle de forskellige steder arbejder sammen for at skabe de bedste betingelser for børnene, da de kun ved fælles hjælp kan skabe de optimale rammer for børnene. Forfatterne bag denne bog har fulgt børn i vanskeligheder på tværs af deres liv blandt de forskellige pædagogiske faggrupper og giver eksempler på både muligheder og problematikker i dette samspil. Omdrejningspunktet er børn i vanskeligheder og hvordan forældre og de forskellige faggrupper kan samarbejde på tværs af fag, traditioner og ansvarsområder for at hjælpe børnene bedst muligt.

Bogen kan bl.a. suppleres med andre titler skrevet af bogens forfattere, som eksempelvis Samarbejde om børns udvikling, 2001.

Børn i vanskeligheder er et spændende indspark i den pædagogiske debat. Bogen sætter fokus på samarbejdet mellem de professionelle parter, som arbejder med børn i vanskeligheder, og viser veje til forbedringer af dette samarbejde.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 19. sep. 2011

af

af

Lisbeth Tolstrup

d. 19. sep. 2011


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 48, nr. 5 (2011)

af

af

Henning W. Nielsen

Årg. 48, nr. 5 (2011)