Bøger / faglitteratur

Børn, medier og marked : om at være barn i et medie- og forbrugersamfund


Beskrivelse


Bogen beskriver, hvordan børns medie- og forbrugersocialisering foregår i dagens samfund hvor man er omgivet af kommercielle budskaber gennem et bredt spektrum af medier.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Karsten Boll

2007

Med stor indsigt beskrives her de seneste tendenser omkring børns medie- og forbrugersocialisering. Målgruppen er primært studerende på videregående uddannelser, men interesserede lærere, pædagoger og forældre samt beslutningstagere på forskellige niveauer vil også kunne hente ny og nyttig viden om emnet. Efter en kort indledning, hvor bogens berettigelse og opbygning beskrives, dækker bogens første halvdel relevante forskningsområder - barndomsforskningen, medieforskningen, børneforbrugerforskningen og kønsforskningen - sat sammen, så det udvider forståelsen og giver stof til eftertanke. Herefter diskuteres forskellige børneopfattelser - det sårbare barn, som bygges op til at blive voksen, eller det kompetente barn, som allerede har indsigt og mange færdigheder. Dette gennemsyrer også afsnittet om markedsføring og marketingsstrategier. Det næstsidste kapitel lægger op til snak om bl.a. juridiske og etiske perspektiver og oplysning og undervisning. Forfatteren påpeger vigtigheden af, at undervisningssektoren er sig sit ansvar bevidst om også at beskæftige sig med markedsføring og forbrug, idet mange forældre ikke kender de nye påvirkningsveje som blogs, bannerreklamer på internettet etc. Sidste kapitel er konklusion og perspektivering. Der er bagest en fyldig litteraturliste, som også indeholder velvalgte websites til inspiration i undervisningen. Sprogligt kompakt.


Markedsføring

2007, nr. 19

af

af

Jacob Kragh

2007, nr. 19