Bøger / faglitteratur

Børn og økologi : børns tanker om økologiske processer


Beskrivelse


Om børns forståelse af biologiske og økologiske processer. Bygger på forfatterens interviewundersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af hans ph.d.-afhandling.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. apr. 2004

af

af

Hans-Christian Uth (skole)

d. 6. apr. 2004

Nej, det er ikke en bog om økologiske dyrkningsmetoder eller økologiske varer. Det drejer sig derimod om børns opfattelser af processer i naturen - før, under og efter naturfaglig undervisning. Bogen er 10 år gammel, men først nu oversat fra svensk. Det er en uhyre relevant udgivelse, som kommer midt i vores debat om manglende naturfaglighed i den danske skole, og i en periode hvor biologifaget bliver styrket. Selv om den er skrevet af en professor i naturfagsdidaktik og forsynet med seks sider referencer, er den lettilgængelig med en venlig vekslen mellem teori og praksis. Helldén har fulgt en gruppe børn fra de var 9 til de blev 19 år gamle, og undersøgt deres forklaringsmodeller på fænomener som: nedbrydning, vækst, næring, lys, kredsløb. Resultaterne fremlægges som cases og forsøgsreferater, hvoraf en del suppleres med illustrationer. Helldén kommer frem til at børn og unges hverdagsforestillinger kan være uhyre sejlivede, og at de ofte overlever skolens undervisning. Der er derfor al mulig grund til at overveje hvordan vi underviser, og om vi er tilstrækkeligt bevidste om hvordan børn konstruerer viden. Bogen er således relevant for alle biologi- og natur/teknik-lærere.