Bøger / faglitteratur

Børn og unge med flygtningebaggrund : anbefalinger til professionelle


Beskrivelse


Med udgangspunkt i forskning beskrives det, hvilken betydning traumatiske oplevelser af krig og vold, forfølgelse samt at leve i eksil har på flygtningebørns og -unges psykiske tilstand og udvikling på kort og lang sigt. Desuden gives konkrete råd og anbefalinger til det psykosociale arbejde med denne målgruppe.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. okt. 2012

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 24. okt. 2012

Målgruppen for denne bog er fagpersoner, som arbejder med børn, unge og familier med flygtningebaggrund. Bogen er forskningsbaseret og giver baggrundsviden om det at være barn og ung (mellem 3-21 år) i en flygtningefamilie samt redskaber for den professionelle til arbejdet med disse børn og unge. Blandt faggrupperne som kan have glæde af bogen er lærere, pædagoger, psykologer og socialrådgivere.

Bogen indledes med en præsentation af bogens teoretiske forankring samt et indblik i betydningen af traumatiske oplevelser af krig, vold, forfølgelse og det at være på flugt. Dernæst omdannes denne viden til redskaber og anbefalinger til professionelle fagpersoner til deres arbejde med denne målgruppe. Bogen afsluttes med et kapitel med fokus på den professionelle hjælper, der arbejder med flygtningebørn.

Bogen kan læses sammen med Det traumatiserede barn : symptomer, konsekvenser og behandling, 2007.

Velskrevet og interessant udgivelse, som fagpersoner, der arbejder med børn og unge med flygtningebaggrund, bør læse. Bogen giver god basisviden om denne børnegruppe samt konkrete ideer til de professionelles arbejde med børnene. Alle skoler oplever før eller siden at have elever med flygtningebaggrund. Bogen bør derfor stå klar på skolebiblioteket, til når problematikken er aktuel.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 13. dec. 2012

af

af

Gitte Ullstad

d. 13. dec. 2012


Sygeplejersken

Årg. 113, nr. 6 (2013)

af

af

Hanne Lindhardt

Årg. 113, nr. 6 (2013)


Vera

Nr. 62 (2013)

af

Nr. 62 (2013)