Bøger / faglitteratur

Børne- og ungdomspsykiatri : barnet i familien - familien i samfundet


Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Marja-Liisa Bindslev

d. 18. dec. 2018

Forfatteren er svensk; den danske udgave er oversat og bearbejdet af Mogens A. Lund. Flere steder mærker man dog, at der er tale om ikke-danske forhold; alligevel må man sige, at bogen giveret ganske udmærket overblik over børne- og ungdomspsykiatriens metoder og muligheder. I bogen fortælles, naturligvis kortfattet, om diagnoser og symptomer, teorier og undersøgelsesmetoder,adfærdsmæssige og emotionelle forstyrrelser, neuroser, psykoser, karakterafvigelser, hjerneskader, psykiske udviklingshæmninger og desuden om problemer omkring stofmisbrug. Bogen vil kunne anvendesaf både fagfolk og andre, der på en eller anden måde har disse problemer inde på livet. Der er litteraturhenvisninger og emneregister.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Katrine Høffding

d. 18. dec. 2018

Børne- og ungdomspsykiatrien er et forholdsvis nyt speciale inden for psykiatrien, idet det ikke før end i 30erne blev genstand for forskning. Bogen rummer en grundig gennemgang af alleaspekter af børnepsykiatrien: undersøgelsesmetoder, psykosomatiske symptomer, depression, neuroser, psykoser og karakterafvigende adfærd samt hjerneskader, der ytrer sis som cerebral parese ellerautisme. Der afsluttes med et afsnit om forskellige behandlingsmetoder og terapier. Bogen henvender sig til alle behandlere inden for sundhedssektoren, til læger, sygeplejersker og psykologer, menden er også yderst velegnet for forældre, da teksten er meget lettilgængelig, især på grund af de mange case-stories. I denne anden udgave af bogen er der foretaget ændringer i afsnittene omfamiliedynamik og -terapi, kapitlet om psykoser og hjerneskader er helt omskrevet, og bogen er i alle afsnit ført à jour i forhold til nugældende lovgivning. Ændringerne er så omfattende, at førsteudgave overalt bør udskiftesmed den foreliggende anden udgave.


Politiken

d. 19. juli 1976

af

af

Erik Olaf-Hansen

d. 19. juli 1976


Ergoterapeuten

årg 47, nr 22 (1986)

af

af

Bente Niclasen

årg 47, nr 22 (1986)


Aarhuus stiftstidende

d. 29. mar. 1976

af

d. 29. mar. 1976


Berlingske tidende

d. 31. mar. 1976

af

af

Finn H. Jensen

d. 31. mar. 1976


Aktuelt

d. 25. maj 1976

af

af

Lennart Holm

d. 25. maj 1976


Sygeplejersken

årg 86, nr 38 (1986)

af

af

Lene Bloch

årg 86, nr 38 (1986)