Bøger / faglitteratur

Børns hverdag i det senmoderne


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. juli 2003

af

af

Lis Pedersen

d. 17. juli 2003

En række svenske forskere inden for sociologiske og psykologiske fagområder har sammen skrevet dette oversigtsværk, som giver et bredt billede af de vilkår, som børn i dag lever under i Sverige - og i Danmark. De seneste 10 år har medført ændringer i tilgangen til børn generelt og til barndommen som forskningsområde, således at man i dag taler om børns "ansvar for egen læring," og der lyttes generelt mere til børnenes mening. Bogens forfattere skriver om børns liv i familietyper: kernefamilie, alenemorfamilie, i skilsmissefamilier, i familiepleje og som børn af misbrugere. Det giver samlet et billede af børns vilkår og muligheder i hverdagen, og uddrag af interviews med børnene viser hvordan de selv opfatter deres liv. Den sidste artikel indeholder en analyse af artikler fra Barn och ungdom, et tidsskrift som udgives af BRIS (Barnens Rätt i Samhället), det eneste svenske tidsskrift som beskæftiger sig med børns vilkår i samfundet generelt. Alle artikler afsluttes med referencer. Fagfolk og studerende kan få stor glæde af værket, også fordi der de senere år ikke er udkommet et lignende oversigtsværk på dansk.