Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Sociologisk set


Beskrivelse


Teoretiske og empiriske perspektiver på klassiske sociologiske emner og aktuelle problemstillinger, bl.a. sociale medier og identitet, køn og ligestilling, familie- og livsformer, social arv og mobilitet. Med fokusspørgsmål og øvelser samt forslag til skriftligt arbejde i henhold til læreplan 2017.