Bøger / faglitteratur

Børns trivsel : en forældreguide


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2005

af

af

Jytte Kjær Schou

2005

Forfatterne er henholdsvis lærer, cand.pæd.psyk., og civilingeniør, og sammen har de ledet et socialpædagogisk opholdssted. Deres bog er en omfattende håndbog, især henvendt til forældre, om hele barndommen og består af en teoretisk del og en opslagsdel. Et af bogens hovedformål er at skabe større bevidsthed om, hvad der sker i forbindelse med opdragelsesprocessen, og den giver forældrene et godt grundlag for at forbedre deres børns trivsel og hjælpe dem til gradvist at kunne forvalte sig selv på en god måde. Bogen kommer vidt omkring og beskriver ud over de opdragelsesmæssige problemstillinger i hjem og institution også historiske og kulturelle forhold. I den øvrige litteratur om emnet kan man finde de enkelte aspekter i uddybet form. Bogens teoretiske del er ret let forståelig, uden unødvendige forenklinger, og teorierne belyses ved forskellige cases. En kort opsummering afslutter hvert kapitel og letter overblikket. I øvrigt kan kapitlerne læses uafhængigt af hinanden. Opslagsdelen er praktisk og konkret, og her kan forældrene hente fornuftige og velbegrundede råd i en lang række forskellige situationer lige fra bordskik til søskendejalousi.


Weekendavisen

d. 30. dec. 2005

af

af

Ning de Coninck-Smith

d. 30. dec. 2005