Bøger / faglitteratur

Børns udvikling


Beskrivelse


Om hvordan børn udvikler sig fra fødslen op til de første teenageår med hovedvægten lagt på de første seks år.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lars Aagaard

d. 18. dec. 2018

Klog mand med klog bog, som går bag om teorierne og forestillingerne og når ned til essensen og den rene fornuft. Emnet behandles let tilgængeligt og sprogligt veldrejet, og disponeret efterfaser i børns udvikling, så bogen er et praktisk anvendeligt redskab til udvikling af forståelse hos forældre, fagfolk og andre voksne omkring de 0 til 6-årige, først og fremmest, og i korte trækogså om resten af vejen op til puberteten. I det mylder af bøger om børn, som bibliotekerne råder over, udmærker denne sig for det første ved at være ny og ganske veldokumenteret, uden atdokumentationen tynger fremstillingen, og for det andet ved at være af dansk oprindelse, hvilket vil sige tænkt ind i netop vor kultur og tid. 8 kapitler behandler, hvordan tilknytningen opstårmellem spædbarn og voksen, vores syn på spædbørn og deres udvikling, fulgt af en gennemgang af markante temaer i børns udvikling, måned for måned, år for år. Derefter om selvstændighed i alderenfra 2 til 6, og om selvværd ogselvforståelse hos dem over 5 år. Dette er Arne Poulsens første bog.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. juli 2008

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 18. juli 2008

En håndbog i udviklingspsykologi henvendt til pædagoger og pædagogstuderende, men selv om bogen er forskningsbaseret, er den sprogligt og indholdsmæssigt også tilgængelig for interesserede forældre.

Forfatteren er professor i psykologi, og bogen er 2. udg., ajourført og udvidet med udgangspunkt i den nyeste forskning. Forfatteren udtrykker sig markant og direkte, afliver flere myter fra både forskning og folkepsykologien og anlægger nye synsvinkler på tidligere forskningsresultater. Forældrenes tilknytning til barnet og deres evne til at drage omsorg for det er mere udførligt behandlet i denne udgave, og der er kommet et nyt afsnit til om mobning og unges identitetsdannelse. Hovedvægten ligger stadig på førskolebarnets udvikling. Derudover er der generelle afsnit om bl.a. læring, sprogudvikling og udviklingsforstyrrelser. For fagfolk er der en omfattende litteraturliste hovedsagelig med engelsksproget litteratur.

Det vil være oplagt at anskaffe 2. udgaven, men ændringerne gør det ikke strengt nødvendigt omgående at kassere 1. udgaven fra 2004.

En grundig, velfunderet, alment tilgængelig håndbog om børns psykiske udvikling, der ikke udelukkende henvender sig til fagfolk.


Børn & unge

Årg. 26, nr. 6 (1995)

af

af

Torben Hangaard Rasmussen

Årg. 26, nr. 6 (1995)


Social kritik

Årg. 8, nr. 44 (1996)

af

af

Ning de Coninck-Smith

Årg. 8, nr. 44 (1996)


Psyke & logos

Årg. 16, nr. 1 (1995)

af

af

Hans Vejleskov

Årg. 16, nr. 1 (1995)


Nordisk psykologi

Vol. 48, nr. 1 (1996)

af

af

Jørgen Heiberg Lyhne

Vol. 48, nr. 1 (1996)