Bøger / faglitteratur / bibliografier

Boligsociale indsatser og huslejestøtte : kortlægning og programevaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje : delrapport 1


Beskrivelse


Landsbyggefonden har i perioden 2006-10 uddelt en pulje på i alt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Denne rapport kortlægger, hvilke boligområder pengene er gået til, og foretager en programevaluering af puljen. Rapporten viser, at de foreløbige indsatser har haft en positiv effekt på boligområderne, men peger samtidig på forhold i ansøgningsprocedure og organisering af indsatserne, der kan forbedres. Rapporten anbefaler bl.a., at der oprettes årlige ansøgningsrunder, så der skabes kontinuitet i indsatserne, at boligområderne får mere støtte og faglig sparring, og at Landsbyggefonden opretter et processtøttesekretariat. Rapporten er den første i en serie af rapporter, der vil behandle forskellige temaer, der knytter sig til 2006-10-puljen. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Landsbyggefonden.