Bøger / faglitteratur / bibliografier

Sociale problemer og socialpolitik


Beskrivelse


Traditionelt har socialpolitik i Danmark været en disciplin for økonomer og er blevet behandlet som et forsørgelses- og økonomisk omfordelingsfænomen hos rationelle aktører, der forfølger deres subjektive interesser. Et væsentligt problem ved denne tilgang er, at den ikke får medinddraget velfærdsstatens socialiserings- og normaliseringstiltag over for afvigergrupper. Den velfærdsstatslige indsats bliver primært forstået som et udspring af subjektive interesser. Sigtet i denne bog er at sociologisere og politologisere behandlingen af det socialpolitiske område. Det er vigtigt at undersøge de socialpolitiske forhold i en samfundsmæssig sammenhæng, hvor den socialpolitiske indsats skal forstås ud fra, hvad der i samfundet vurderes som værende sociale problemer. I bogens otte kapitler behandles blandt andet spørgsmålet om, hvordan sociale problemer defineres, den velfærdsstatslige udvikling fra fattighjælp til vore dage samt fremtidsudsigterne for de velfærdsstatslige ordninger. Bogen kan anvendes i undervisningen på socialrådgiveruddannelsen og tilsvarende uddannelser eller kan læses som en introduktion til socialpolitiske begreber.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. aug. 2012

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 10. aug. 2012

Den primære målgruppe er socialrådgiveruddannelsen og lignende uddannelser. Bogen er dog forståelig for andre.

Forfatteren, Peter Bundesen, er lektor ved Den Sociale Højskole. Han har før skrevet Stat - økonomi og politik, 1978. Bogen er en introduktion til Danmarks socialpolitik siden 1700-tallet og til begreber og definitioner. Den gennemgår de forskellige typer af ydelser, principper for tildeling, lovgivning, definitioner og forsikringssystemer (forsikring og offentlig sikring) og giver et bud på fremtiden. Den ser også på målgrupper som fattige, børn, pensionister og synet på disse gennem tiderne. På arbejde, pension og forsorg. Bogen bærer præg af at være en lærebog: diskussion, forskellige modeller og indfaldsvinkler og en del fodnoter. Den er illustreret med tabeller og diagrammer. Vægten ligger på det politologiske og sociologiske, dernæst det økonomiske.

Eneste overlappende titel er antologien og lærebogen Socialpolitik (3. udgave 2011). Andre bøger fokuserer udelukkende på enkelte emner (sundhed, kontanthjælp eller pension), er mere praktisk orienteret i retning af regler og rettigheder eller historiske aspekter. Bogen er en 4. gennemrevideret udgave. Indholdet er ajourført, men ellers uændret.

Introduktion og lærebog til emnet socialpolitik generelt, teoretisk, historisk og sociologisk.