Bøger / faglitteratur

Boopgørelsen i dødsboer


Beskrivelse


Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en boopgørelse, herunder: Boopgørelsens opbygning, Grundlæggende arveforhold, Valg af skæringsdag, Behandling af de enkelte typer aktiver og passiver, Værdiansættelse, Opdeling i bodele, Udlodning, Bilag, Genoptagelse, Tvister Fokus er på at lette arbejdet med dødsboer og boopgørelser og ikke på en teoretisk fuldstændig gennemgang af dødsboskifteretten. Bogen indeholder eksempler på boopgørelser i et solvent og et insolvent dødsbo.