Bøger / faglitteratur / lærebøger

Familie- og arveret


Beskrivelse


Familie- og arveret, der behandler civilrettens grundlæggende regler om familien, særligt indgåelse og opløsning af ægteskab, formueforholdet mellem ægtefæller, formueforholdet mellem samlevende, forældreskab, børns formueretlige stilling samt arveretten og de skifteretlige regler.

Anmeldelser (1)


Tidsskrift for familie- og arveret

2010, nr. 6

af

af

Per Andreasen

2010, nr. 6