Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Brug litteraturhistorien


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Gennemgang af den danske litteraturhistorie fra vikingetiden til nutiden.

Indhold

Middelalderen: slægt, ære og hævn ; Barokken : selviscenesættelse og forfængelighed ; Oplysningstiden : nar og norm, druk og ædruelighed ; Romantikken : splittelse og harmoni ; Romantismen : skuffede skæbner ; Det moderne gennembrud : ud med Gud ; Industriens århundrede ; Mellemkrigstiden : oprør og elendighed ; Efterkrigstiden : skæbne og valg ; Forbrug og fremmedgørelse ; Velfærdskrise ; Individ og identitet ; Selvbiografi og selviscenesættelse ; Dictogloss