Bøger / faglitteratur

Brug viden om hjernen i kognitiv adfærdsterapi : et indblik i hvordan psykoterapeuter kan gøre brug af hjerneforskningen


Beskrivelse


Forfatteren præsenterer den neurovidenskabelige evidens for effekten af kognitiv adfærdsterapi - specielt inden for behandlingen af frygt og angst, og ser på hvordan kliniske praktikere kan anvende viden fra hjerneforskningen i det daglige arbejde.