Bøger / faglitteratur

Budgetlægning og offentlige udgifter


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


For nogle vil offentlige budgetter og budgetlægning forekomme som kedelige, tekniske og svært gennemskuelige foreteelser. Intet kunne være mere forkert. Selv om det nok kræver en vis portion basal stofindlæring at beskæftige sig med offentlige budgetter, så har indretningen af de offentlige budgetsystemer betydelige konsekvenser for de offentlige udgifters størrelse og sammensætning. Budgettets teknik er politik i forklædning; the lifeblood of government. Budgetlægning og offentlige udgifter introducerer de centrale teorier om offentlige budgetter og offentlige udgifter; nogle af de klassiske dilemmaer knyttet til de offentlige budgetsystemer og de faktisk forekommende budgetsystemer i stat, regioner og kommuner.

Indhold

  • De politiske budgetter / Peter Munk Christiansen

  • Hvad siger teorierne? / Thomas Pallesen

  • Udviklingen i de offentlige udgifter / Peter Bjerre Mortensen

  • Hvordan lægges et offentligt budget? / Jens Blom-Hansen og Søren Serritzlew

  • Statens budget - processer, rammer og aktører / Lotte Jensen, Torben Skovgaard Andersen og Stig Henneberg

  • Budgetlægning i kommuner og regioner / Søren Serritzlew og Jens Blom-Hansen