Bøger / faglitteratur / disputatser

Buesenderen : Valdemar Poulsens radiosystem


Beskrivelse


En dansk ingeniør opfandt i 1902 verdens første radiosender, som kunne udsende tale og musik og ikke blot morsesignaler. Men det blev i USA, at udviklingen tog fart.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. sep. 2005

af

af

Knud Weile

d. 15. sep. 2005

Dette er fortællingen om den i Danmark opfundne buesender, der i de første årtier af 1900-tallet var det teknologisk førende trådløse telegraf- og radiosystem. I bogen beskrives med mange tekniske detaljer selve opfindelsen af buesenderen og dens videreudvikling til praktisk fungerende radioanlæg, og læseren kommer tæt på både opfinderen og de ingeniører og forretningsfolk, der præsenterede og solgte den epokegørende teknologi i Tyskland, USA, England og Frankrig. Indtil radiorøret i løbet af 1920'erne gjorde den forældet, brugte stormagterne buesenderteknologien både militært og civilt til kommunikation over store afstande, og forfatterens beskrivelse af hele udviklingen, markedsføringen og den praktiske ibrugtagning af den danske opfindelse er interessant og veldokumenteret kontekstuel teknologihistorie. Denne reviderede ph.d.-afhandling bærer stadig præg af at være en videnskabelig publikation med fyldige noter og en imponerende kilde- og litteraturfortegnelse, og selvom forfatteren skriver og fremlægger sit stof godt, er det krævende læsning, der forudsætter en vis naturvidenskabelig viden. Den henvender sig til historisk og teknologisk interesserede, radioamatører, og faktisk også til personer i iværk- og igangsættermiljøer, der her præsenteres for et stykke grundforskning omkring betingelserne for udvikling og udbredelse af nye idéer og opfindelser.


Aktuel naturvidenskab

2005, nr. 5

af

af

Carl-Erik Sølberg

2005, nr. 5


Nord nytt

2007, nr. 99

af

af

Henrik Knudsen

2007, nr. 99


Ingeniøren

Årg. 31, nr. 44 (2005)

af

af

Jens Ramskov

Årg. 31, nr. 44 (2005)