Bøger / faglitteratur

Byplanhistorisk status ved årtusindskiftet : danske byers planlægning fra 1945-2000 : 16. seminar, maj 2000, Gammel Dok