Bøger / faglitteratur

Kommunalret i grundtræk


Beskrivelse


Introduktion til de særlige retsregler, der gælder for kommunen og kommunalbestyrelsen som offentlig myndighed. Bogen giver en samlet, grundlæggende fremstilling af dansk kommunalrets centrale emner omfattende de tre kommunalretlige deldiscipliner: • Det kommunale styrelsessystem •Kommuners ulovbestemte opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten) •Det almindelige statslige tilsyn med kommunerne. Nyt i 2. udgave Fremstillingen er opdateret med den seneste retsudvikling, herunder de nye regler om afsættelse og suspension af borgmesteren, sammenlægningen af de 5 regionale statsforvaltninger, den nye offentlighedslov etc.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 142], nr. 48 (2008)

af

af

Karsten Revsbech

[Årg. 142], nr. 48 (2008)