Bøger / faglitteratur / øvelser

Coach din cancer : skab mening, mod og muligheder i livet med sygdom


Beskrivelse


Med redskaber fra coachingens verden gives der indsigt i at takle følelsesmæssige aspekter af og fysiske reaktioner på en kræftsygdom. Der tages udgangspunkt i sygdomsforløbets tre faser: diagnose, behandling og færdigbehandlet.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. aug. 2018

af

af

Dorte Tissot Hansen

d. 21. aug. 2018

Bogen coacher og hjælper den kræftramte med at takle den følelsesmæssige side af en kræftsygdom. Pårørende og behandlere kan også læse med.

Bogens forfatter er sygeplejeske og coach. Hun har igennem en årrække arbejdet med kræftpatienter. Bogen er bygget op omkring tre faser i sygdomsforløbet: Diagnose, behandling og færdigbehandlet. Der tales direkte til læseren og forskellige følelser og reaktioner på smerter og bivirkninger m.m. gennemgås i en slags samtale med læseren. Fx berøres emner som angst, utryghed, ensomhed, sorg, vrede, identitetstab og rollen som patient. Også kroppens fysiske reaktioner italesættes. Teksten brydes op med afsnit, der fortæller om konkrete eksempler fra sygeplejerskens hverdag. Gennem hele bogen finder man øvelser til patienten, fx meditationsøvelser og øvelser i at identificere og sætte ord på følelser og afklare værdier. Bogen afrundes med et afsnit om at søge hjælp.

Bogen kommer omkring mange følelsesmæssige aspekter af kræftsygdommen og rummer nogle fine refleksioner over livet som kræftsyg. Formidlet i et letforståeligt sprog, der taler direkte til læseren. Øvelserne vil også kunne anvendes af andre i en livskrise.

Der er meget litteratur om kræft, men ikke hele bøger viet til coaching af kræftramte som denne. En bog som At leve med kræftLivets kraft er mere videnskabelig, men har også kapitler om egenomsorg, mens fx Livets kraft er mere personlig og med vægt på det alternativeDer er meget litteratur om kræft, men ikke hele bøger viet til coaching af kræftramte som denne. En bog som At leve med kræft er mere videnskabelig, men har også kapitler om egenomsorg, mens fx er mere personlig og med vægt på det alternative.