Bøger / skønlitteratur / dramatik

Daglig tale I-III


Beskrivelse


Daglig tale: Kammerspil for to personer. Emily, hvis rolle er næsten tavs, og Frederik, som springende, selvoptaget snakker om sex, køn, kunst, uro og usikkerhed.
Godmorgen Columbus: Prosalyriske forløb, formet som gensidig udveksling af monologer mellem dels Emil og pigen Columbus, dels Emil og pigen Nico i Stockholm og på Gotland i 2002.
Dit ansigt kommer før mig: Gennem monologer forsøger Frederik at nå igennem til den tavse Alma, der forbliver stiltiende, mens Frederik krænger sin sjæl ud for hende.